Recensies

Wouter Verbeke Wouter Verbeke The ART Couch.be
- over Breath

Steven Van Der Heydens beeldende poëzie en Dekonincks beelden met hun dichterlijke kwaliteiten vormen samen een complementair geheel. Eerder betoogde ik al dat beide kunstenaars de kloof tussen woord en beeldende kunst ‘dichten’. Laat dit boek nu net een belichaming zijn van deze stelling.

 

Peter Terrin Peter Terrin Vlaams schrijver van oa. "De bewaker" en "Yucca"
- over Breath

Beste Steven,
Je gedichten passen erg goed bij beeldende kunst. Ze zijn geciseleerd en onomstotelijk, en tegelijk omvattend en sensitief. Wat ik sterk vind, is dat je de grote woorden niet schuwt. Niet veel dichters komen daar mee weg. En ik houd van de eenvoud. Jouw gedichten fixeren deze broze beelden van Katrin, voorkomen dat de betekenis verbrokkelt. Hulde.

 

Aleidis Dierick Aleidis Dierick Vlaamse dichteres - Schrijversgewijs
- over Breath

BREATH is een kunstboek dat de diepste gevoelens van twee kunstenaars bundelt, onthult en verenigt; een zeldzame "stilte" in deze te snelle, te drukke tijd…zoveel schoonheid…!

 

 Hervé J. Casier Hervé J. Casier West-Vlaamse dichter
- over Breath

In 2014 publiceerde Steven Van Der Heyden al de bundel ‘Klein geluk’. Deze bundel was mooi uitgegeven en op de achterzijde lezen we: “Deze dicht- en kunstbundel is een bijzondere kruisbestuiving van schilderkunst, glaswerk, keramiek en poëzie.” Dat was een heel mooi werk, uiteraard ook door de knappe gedichten.
Deze ‘Breath’ is een uitgave van ‘Stichting Kunstboek’ en is zeer luxueus uitgegeven: hardcover, formaat 26 x 21 cm en 96 pagina’s luxepapier. Zoals de titel al laat vermoeden is het een tweetalige uitgave Nederlands-Engels.
Sabine Denissen schetst over drie bladzijden in een negental aandachtspunten het werk van Katrin Dekoninck dat vorm kreeg uit drie elementen: ‘klei – tekenen en 2D-animatie’.
Ik zal, daar dit niet mijn terrein is, niet uitweiden over dit beeldend werk dat mij wel zeer aanspreekt en waarbij naast het gehele werk ook details worden afgebeeld, waardoor men duidelijk inzicht krijgt in haar vakmanschap. Inhoudelijk staat m.i. vooral de ontmoeting en ook de onmogelijkheid daarvan centraal alsook de vervreemding van de mens ten opzichte van de medemens en zichzelf.
Het is duidelijk dat Van Der Heyden geraakt werd door het werk van Dekoninck, maar men mag daaruit niet zomaar besluiten dat de gedichten in het boek ‘bij het beeldend werk’ geschreven zijn. Het zijn autonome gedichten die heel goed passen bij de inhoud van het plastisch werk, maar die ook in een bundel met alleen maar gedichten zeer goed stand zouden houden.
Bij het werk van Van Der Heyden heeft Patricia De Corte, ook over drie bladzijden in een achttal aandachtspunten, het werk van de dichter belicht.
De gedichten, een twaalftal, zijn in vrije verzen geschreven en bestaan veelal uit een drietal strofen. Naast de gedichten lezen we ook nog enkele bedenkingen.
Kenmerken van deze af en toe metaforische poëzie, zijn: de klare en kernachtige, maar toch meerduidige taal, soms met een licht filosofische toets. Van Der Heyden is een dichter met inhoud: hij heeft ons iets te zeggen en inhoudelijk komen de gedichten overeen met wat de beeldende kunstenares uitdrukt: ook hij heeft het over de broze medemens, die in zichzelf verdwaalt en soms zijn eigen vreemdeling wordt en toch ergens altijd gelijk blijft: “In dit leven zijn geen nooduitgangen / enkel grenzen om tegen aan te schuren / op weg naar wie we gebleven zijn.” (Uit: ‘Eenzaamheid heeft een grens’).
We kunnen dit boek van harte aanbevelen aan een kunstminnend publiek: Dekoninck spreekt mij duidelijk aan met haar beelden die bijblijven en ook Van Der Heyden spreekt ons aan met vormvaste, afgelijnde en beknopte sobere gedichten die structureel knap opgebouwd zijn en aanzetten om opnieuw te lezen.

 

Dr. Claire Nicholson Dr. Claire Nicholson English Literature, University of Cambridge
- about Breath

The book is absolutely wonderful. I have re-read your poetry several times and it is very thought-provoking. You have managed to capture some very complex ideas in a beautiful economy of words and I love the clear, ‘pared-down’ quality of your work. It works so well in dialogue with the sculpture, which I think is stunning. It is incredibly ‘human’ but at the same time conveys things that are timeless. Really beautiful, they are the kind of images which stay in your mind long after you’ve seen them. What a talented artist (and poet)!!