Steven Van Der heyden
FOTO - Carmen De Vos fotografie

Steven Van Der Heyden (Gent, 1974)

Probeert met zijn gedichten de horizon te verlengen en de bodem uit de dagen te halen. Hij is een zoeker en in die zin altijd onderweg. Taal kan dan richting geven. Poëzie is zijn manier om een plek te vinden in een wereld die hem niet helemaal past.

Gedichten van hem verschenen in diverse tijdschriften waaronder Het Liegend Konijn, Het Gezeefde Gedicht, Meander, De Revisor, De schaal van Digther, Mugzine, Tijdschrift Landauer, Ballustrada, en Liter.

In 2017 was hij deelnemend dichter aan het internationaal kunstenfestival Watou.

In 2018 werd hij genomineerd voor de Melopee poëzieprijs.

In 2023 won hij de Rob de Vos-prijs

Nominatie voor De Maerlant Poëzieprijs 2024

In februari 2020 debuteerde hij bij Uitgeverij P met de duo-bundel ‘Tot ze koud is’

In februari 2023 verscheen zijn eerste solo-bundel "Filigraan" bij uitgeverij P

Steven is klimaatdichter en redactielid van het e-zine Roer.me

stevenvanderheyden.be

Klimaatdichter werd hij vooral om een onderdeel te worden van een collectieve stem die oproept tot verandering, meer nog die oproept tot een zeker collectief “zelfbewustzijn”.

De klimaatcrisis gaat voor hem niet om de tweestrijd tussen believers en non-believers maar tussen zij die er iets aan doen (of proberen) en zij die niets doen.

We kunnen ons alleen maar redden als we collectief in actie komen want er zijn nog te veel mensen die het wel weten maar zonder te geloven. Ondertussen stapelt de klimaatschuld zich op. Met zijn gedichten probeert hij een klimaatdialoog aan te gaan.

Steven Van Der heyden
FOTO - Carmen De Vos fotografie

Steven Van Der Heyden (Gent, 1974)

With his poetry, Steven expands the horizon and makes the most of every single day. He is a seeker and, as such, always on the go. It is only then that language can provide guidance. Poetry is his way of finding a place in a world that doesn't quite suit him.

His poems have featured in a variety of magazines, including Het Gezeefde Gedicht, Meander, De Revisor, De schaal van Digther, Ballustrada, Extaze and Liter.

In 2017, he was a participating poet at the international Watou Arts Festival.

In 2018, he was nominated for the Melopee Poetry Prize.

In February 2020, he debuted for Uitgeverij P with the duo collection, 'Tot ze koud is (Till She Is Cold)'.

Steven is a climate poet and co-editor of the e-zine Roer.land.

stevenvanderheyden.be

He primarily became a climate poet to be a part of a collective voice; not so much for change, but a certain collective "self-awareness".

For him, the climate crisis is not about the dichotomy between believers and non-believers; it is about the chasm between those doing (or trying to do) something about it and those who do nothing.

We can only save ourselves if we take collective action; after all, there are still far too many people who, in spite of being aware of the facts, choose not to believe. In the meantime, the climate debt is piling up. With his poems, Steven Van Der Heyden strives to engage in climate dialogue.