The Little Owl
The Little Owl

The Little Owl - Knotwilg

Wie denkt dat wetenschap en poëzie tegenpolen zijn, heeft het mis! Zo kreeg mijn gedicht 'Knotwilg' een plaats in het meest volledige en wetenschappelijk onderbouwde boek over de Steenuil: The Little Owl-second edition, een uitgave van Cambridge University Press en prachtig vorm gegeven door Joris De Raedt. Dank aan auteur Dries Van Nieuwenhuyse om dit erin op te nemen!
 
Those who think science and poetry are opposites are wrong! For instance, my poem 'Pollard Willow' was given a place in the most complete and scientifically based book on the Little Owl: The Little Owl-second edition, published by Cambridge University Press and beautifully designed by Joris De Raedt. Thanks to author Dries Van Nieuwenhuyse for including it!