Samen in Poëzie dichterscollectief Tussen de regels.

5 stemmen - 5 karakters - 5 dichters
Christophe Batens - Monique Bol - Marieke Maerevoet - Steven Van Der Heyden - Shari Van Goethem

Poëzie wordt wel eens de aller individueelste expressie van de aller individueelste emotie genoemd. Ondanks dit gegeven hebben vijf dichterlijke zielen toch de nood aangevoeld om zich samen te manifesteren. Zo hebben Christophe Batens, Monique Bol, Marieke Maerevoet, Steven Van Der Heyden en Shari Van Goethem mekaar gevonden in het dichterscollectief Tussen de Regels.
Zij presenteren zich als groep, maar in hun poëtische werk leggen zij toch eigen accenten: ze hebben elk een eigen geluid, een eigen temperament, hun eigen thema's en hun eigen poëtische taal. Zij staan op hun eigen benen, maar komen samen naar buiten.

01-Van-oorsprong-tot-bestemming.jpg02-Van-oorsprong-tot-bestemming.jpg03-Van-oorsprong-tot-bestemming.jpg04-Van-oorsprong-tot-bestemming.jpg05-Van-oorsprong-tot-bestemming.jpg